NOTY OBCIĄŻENIOWE 40 EU

Rozpoczynamy szereg działań zmierzających do ochrony naszych klientów, przed działaniami firmy skupiającej wierzytelności 40 eu od restrukturyzowanej Spółki z rejonu tarnowskiego.

Przedsiębiorcy otrzymali wezwania do zapłaty kwot od 170 zł do przeszło 20 tysięcy złotych.

Spółka z Bydgoszczy podaje się za właściciela tych wierzytelności - a kreuje je na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (kwoty po 40 eu, od każdej zapłaconej przez reprezentowanych przez nas Przedsiębiorców faktury VAT), na poparcie swoich twierdzeń nie podaje żadnych dowodów. Przedkłada jedynie niepodpisane wydruki. 

W ocenie Prawników KDP Kancelarii Adwokackiej Witecka & Wspólnicy Sp.k. - takie działanie jest sprzeczne z prawem i nie może korzystać z ochrony Sądów. 

Podejmujemy czynności mające uchronić przedsiębiorców przed tym nadużyciem.

W jednej ze zleconych spraw, udało się już osiągnąc efekt w postaci wycofania roszczeń Spółki wobec reprezentowanego przez nas Przedsiębiorcy.

O dalszych losach spraw będziemy na bieżąco informować w Aktualnościach.